PredpisyPredpisy internetového obchodu Serwis Budowy SA

špecifikujúce, okrem iného, pravidlá pre uzatváranie zmlúv prostredníctvom Obchodu, obsahujúce najdôležitejšie informácie o Predávajúcom, Obchode a právach Spotrebiteľa
OBSAH§ 1
Definície § 2 Kontakt s predávajúcim § 3 Technické požiadavky § 4 Nakupovanie v obchode § 5 Platby § 6 Spracovanie objednávky § 7 Právo na odstúpenie od zmluvy § 8 Výnimky z práva na odstúpenie od zmluvy § 9 Reklamácie § 10 Osobné údaje § 11 Rezervácie Príloha č. 1: Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy


§ 1 DEFINÍCIE

Pracovné dni- dni od pondelka do piatku, okrem štátnych sviatkov v Poľsku Občiansky zákonník - zákon z 23. apríla 1964, Občiansky zákonník Spotrebiteľ - spotrebiteľ v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka Účet - bezplatná funkcia Obchodu regulovaná samostatnými predpismi (služba poskytovaná elektronicky), vďaka ktorým si každý subjekt využívajúci Obchod môže zriadiť svoj individuálny účet v Obchode Kupujúci – každý subjekt nakupujúci v Obchode Privilegovaný Kupujúci – Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom alebo zvýhodneným Podnikateľom Oprávnený podnikateľ - fyzická osoba, ktorá s predávajúcim uzatvára zmluvu priamo súvisiacu s jeho podnikateľskou činnosťou, ktorá však nemá na ňu odborný charakter Predpisy - tieto predpisy Predajňa - internetový obchod Serwis Budowy SA prevádzkovaný Predávajúcim na https:// www.serwisbudowy.com Predávajúci - SERWIS BUDOWY SPÓŁKA AKCYJNA so sídlom na ul. Ochronkowa 45, 32-540 Trzebinia, zapísaná do Národného súdneho registra - registra podnikateľov OBVODNÝM SÚDOM PRE KRAKOV ŚRÓDMIEŚCIA V KRAKOW, 12. OBCHODNÝ ODBOR REGISTRA NÁRODNÉHO SÚDU, číslo KRS3REGON,22000066, číslo N2267044 KRS. 3654 5195500000. Zákon o právach spotrebiteľov – zákon z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľov.


§ 2 KONTAKT NA PREDÁVAJÚCEHO

 1. Poštová adresa: ul. Ochronkowa 45, 32-540 Trzebinia

 2. E-mailová adresa: biuro@serwisbudowy.pl

 3. Telefón: +48 32 506 51 82

§ 3 TECHNICKÉ POŽIADAVKY

 1. Pre správne fungovanie obchodu potrebujete:

  • zariadenie s prístupom na internet

  • webový prehliadač, ktorý podporuje JavaScript a cookies.

 2. Ak chcete zadať objednávku v obchode, okrem požiadaviek uvedených v sekcii 1, vyžaduje sa aktívny e-mailový účet.

§ 4 NÁKUP V PREDAJNI

 1. Ceny produktov viditeľné v obchode sú celkové ceny za produkt.

 2. Predávajúci upozorňuje, že celková cena objednávky zahŕňa cenu za produkt uvedenú v Obchode a prípadne náklady na doručenie tovaru.

 3. Produkt vybraný na nákup by mal byť vložený do košíka v obchode.

 4. Následne si Kupujúci z dostupných možností v Obchode vyberie spôsob doručenia tovaru a spôsob platby za objednávku a uvedie údaje potrebné na vybavenie objednávky.

 5. Objednávka je zadaná, keď je potvrdený jej obsah a akceptované pravidlá Kupujúcim.

 6. Zadanie objednávky je rovnocenné s uzavretím zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim.

 7. Kupujúci sa môže zaregistrovať v Obchode, t.j. vytvoriť si účet, alebo nakupovať bez registrácie uvedením svojich údajov pri každej objednávke.

§ 5 PLATBY

 1. Objednávku môžete zaplatiť v závislosti od výberu Kupujúceho:

  1. bežným prevodom na bankový účet predávajúceho;

  2. pomocou platobnej karty:

   • víza

   • Visa Electron

   • MasterCard

   • MasterCard Electronic

   • Maestro

  3. prostredníctvom platobnej platformy:

   • Modré médiá

   • PayPal

   • PayU

   • Prestupy 24

  4. na dobierku, t.j. kartou alebo v hotovosti pri doručení tovaru Kupujúcemu;

  5. kartou alebo v hotovosti pri osobnom odbere tovaru.

 2. Ak sa rozhodnete platiť prostredníctvom platobnej platformy Blue Media, subjektom poskytujúcim online platobné služby je Blue Media SA

 3. Ak si Kupujúci zvolí platbu vopred, musí byť objednávka uhradená do 7 Pracovných dní od zadania objednávky.

 4. Predávajúci informuje, že v prípade platobných metód, pri ktorých sa pole pre zadanie údajov potrebných na dokončenie platby objaví ihneď po zadaní objednávky, je platba za objednávku možná až bezprostredne po zadaní objednávky.

 5. Nákupom v Obchode Kupujúci súhlasí s používaním elektronických faktúr Predávajúcim. Kupujúci má právo odvolať svoj súhlas.

§ 6 VYKONÁVANIE ROZKAZU

 1. Dátum dokončenia objednávky je uvedený v Obchode.

 2. Ak si Kupujúci zvolil platbu za objednávku vopred, Predávajúci začne objednávku vybavovať po jej zaplatení.

 3. Ak kupujúci v rámci jednej objednávky zakúpil produkty s rôznymi dodacími lehotami, bude objednávka vybavená v termíne prislúchajúcom produktu s najdlhšou dodacou lehotou.

 4. Krajiny, na území ktorých sa dodávka uskutočňuje:

  1. Poľsko

  2. Nemecko, Slovensko, Česká republika

 5. Produkty zakúpené v Obchode sú doručované - v závislosti od spôsobu doručenia zvoleného Kupujúcim:

  1. prostredníctvom kuriérskej spoločnosti;

  2. cez Poczta Polska;

  3. do schránok balíkov InPost.

 6. Kupujúci si môže tovar prevziať osobne v sídle spoločnosti počas jej otváracích hodín.

 7. Ak si kupujúci zvolí osobný odber, tovar bude pripravený k odberu v uvedenom termíne vybavenia objednávky.

§ 7 PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Privilegovaný Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s Predávajúcim prostredníctvom Obchodu v súlade s § 8 Nariadenia do 14 dní bez udania dôvodu.

 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch od:

  1. v ktorej sa tovar dostal do držby Oprávneného kupujúceho alebo v ktorej sa tovar dostal do držby tretej osoby, ktorá nie je dopravcom a ktorú určil Oprávnený kupujúci;

  2. v ktorej sa Oprávnený kupujúci dostal do držby posledného tovaru, šarže alebo časti alebo v ktorej tretia osoba, iná ako dopravca a označená Oprávneným kupujúcim, získala do držby posledný tovar, šaržu alebo časť, v prípade zmluva zaväzujúca prevod vlastníctva k viacerým tovarom, ktoré sú dodávané samostatne, v dávkach alebo po častiach.

 3. Aby mohol zvýhodnený kupujúci uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, musí o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy prostredníctvom údajov uvedených v § 2 Nariadenia informovať predávajúceho jednoznačným výpis (napr. list zaslaný poštou alebo e-mailom).

 4. Privilegovaný kupujúci môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy na konci pravidiel, nie je to však povinné.

 5. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, aby zvýhodnený Kupujúci pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy zaslal informáciu o uplatnení svojho práva na odstúpenie od zmluvy ÚČINKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

 6. V prípade odstúpenia od uzatvorenej zmluvy predávajúci vráti preferovanému kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal, vrátane nákladov na doručenie tovaru (okrem dodatočných nákladov vyplývajúcich z kupujúcim preferovaného spôsobu doručenia, ktorý si zvolil iný ako najlacnejší štandardný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim), bezodkladne a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bol predávajúci informovaný o rozhodnutí prednostného kupujúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy.

 7. Predávajúci vráti platbu rovnakými platobnými metódami, ktoré použil Oprávnený kupujúci pri pôvodnej transakcii, pokiaľ Oprávnený kupujúci nebude súhlasiť s iným riešením a v každom prípade Oprávnenému kupujúcemu nebudú v súvislosti s týmto vrátením účtované žiadne poplatky. .

 8. Ak predávajúci neponúkol, že si tovar od privilegovaného kupujúceho vyzdvihne sám, môže zadržať vrátenie peňazí, kým tovar nedostane alebo kým nedostane dôkaz o jeho zaslaní späť, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.

 9. Predávajúci žiada o vrátenie tovaru na adresu: ul. Ochronkowa 45, 32-540 Trzebinia bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď Oprávnený kupujúci informoval Predávajúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Lehota je dodržaná, ak Oprávnený kupujúci vráti tovar pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

 10. Privilegovaný kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru.

 11. Privilegovaný kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vznikne v dôsledku jeho používania iným spôsobom, než aký bol potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 12. Ak tovar vzhľadom na jeho povahu nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou, prednostný kupujúci znáša aj priame náklady na vrátenie tovaru. O predpokladanej výške týchto nákladov bude Predávajúci informovať Oprávneného kupujúceho v popise tovaru v Obchode alebo pri zadávaní objednávky.

 13. Ak je potrebné vrátiť finančné prostriedky za transakciu uskutočnenú zvýhodneným kupujúcim platobnou kartou, predávajúci ich vráti na bankový účet priradený k tejto platobnej karte.

§ 8 VÝNIMKY Z PRÁVA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy na diaľku uvedené v § 7 Nariadení sa nevzťahuje na zmluvu:

  1. v ktorej je predmetom služby neprefabrikovaný tovar vyrobený podľa špecifikácií privilegovaného Kupujúceho alebo slúžiaci na uspokojenie jeho individuálnych potrieb;

  2. v ktorej je predmetom služby tovar, ktorý sa rýchlo kazí alebo má krátku trvanlivosť;

  3. v ktorej je predmetom služby tovar dodávaný v uzavretom obale, ktorý nie je možné po otvorení obalu vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bol obal po dodaní otvorený;

  4. pri ktorej je predmetom služby tovar, ktorý je po dodaní vzhľadom na svoju povahu neoddeliteľne spojený s inými vecami;

  5. v ktorej sú predmetom služby zvukové alebo obrazové záznamy alebo počítačové programy dodávané v uzavretom obale, ak bol balík po doručení otvorený;

  6. na doručovanie novín, periodík alebo časopisov, s výnimkou zmlúv o predplatnom;

  7. pri ktorom cena alebo odmena závisí od výchyliek finančného trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorým môže dôjsť pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

§ 9 REKLAMÁCIE

A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Predávajúci zodpovedá Zvýhodnenému kupujúcemu za súlad plnenia so zmluvou podľa všeobecne platných ustanovení právnych predpisov, najmä ustanovení Zákona o právach spotrebiteľov.

 2. Predávajúci žiada reklamácie na poštovú alebo elektronickú adresu uvedenú v § 2 VOP.

 3. Ak bola na produkt poskytnutá záruka, informácie o ňom a jeho podmienkach sú dostupné v Obchode.

 4. Sťažnosti týkajúce sa prevádzky Obchodu zasielajte na e-mailovú adresu uvedenú v § 2 Pravidiel.

 5. Predávajúci odpovie na reklamáciu do 14 dní odo dňa jej prijatia.

II VÝHODNÍ KUPCI

 1. Tovar

  1. V prípade nesúladu tovaru so zmluvou môže Zvýhodnený kupujúci uplatniť práva uvedené v kapitole 5a zákona o právach spotrebiteľa.

  2. Predávajúci zodpovedá za nesúlad tovaru so zmluvou, existujúci v čase jeho dodania a zistený do dvoch rokov od tohto okamihu, pokiaľ neprebehla doba použiteľnosti tovaru určená predávajúcim, jeho právnymi predchodcami alebo osobami konajúcimi v ich mene je dlhšia.

  3. V zmysle ustanovení Zákona o právach spotrebiteľov môže Oprávnený kupujúci v každom prípade požadovať:

   1. výmena tovaru,

   2. oprava tovaru.

  4. Okrem toho môže Oprávnený kupujúci predložiť vyhlásenie o:

   1. zníženie ceny,

   2. odstúpenie od zmluvy

  5. v situácii, keď:

   1. Predávajúci odmietol uviesť tovar do súladu so zmluvou v súlade s čl. 43d rez 2 zákona o právach spotrebiteľov;

   2. Predávajúci neuviedol tovar do súladu so zmluvou v súlade s čl. 43d rez 4-6 zákona o právach spotrebiteľov;

   3. nesúlad tovaru so zmluvou trvá, aj keď sa predávajúci snažil uviesť tovar do súladu so zmluvou;

   4. nesúlad tovaru so zmluvou je taký závažný, že odôvodňuje zníženie ceny alebo odstúpenie od zmluvy bez predchádzajúceho použitia ochranných opatrení uvedených v čl. 43d zákona o právach spotrebiteľov;

   5. z prehlásenia alebo okolností predávajúceho je zrejmé, že neuvedie tovar do súladu so zmluvou v primeranej lehote alebo bez zbytočných ťažkostí pre prednostného kupujúceho.

  6. V prípade tovaru, ktorý je predmetom opravy alebo výmeny, by mal privilegovaný kupujúci dať tovar k dispozícii predávajúcemu. Predávajúci vyzdvihne tovar u preferovaného Kupujúceho na vlastné náklady.

  7. Privilegovaný kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak nesúlad tovaru so zmluvou je nepodstatný.

  8. V prípade odstúpenia od zmluvy uvedenej v tejto časti (týkajúcej sa tovaru) zvýhodnený kupujúci bezodkladne vráti tovar predávajúcemu na jeho náklady, a to na adresu ul. Ochronkowa 45, 32-540 Trzebinia. Predávajúci vráti cenu preferovanému Kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo dokladu o jeho vrátení.

  9. Predávajúci vráti Oprávnenému kupujúcemu dlžné sumy v dôsledku uplatnenia práva na zníženie ceny bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia vyhlásenia Oprávneného kupujúceho o znížení ceny.

 2. Mimosúdne spôsoby vybavovania sťažností a uplatňovania nárokov

  1. Ak reklamačný poriadok neprinesie Spotrebiteľom očakávaný výsledok, Spotrebiteľ môže využiť okrem iného: s:

   1. mediáciu vykonáva príslušný Pokrajinský obchodný inšpektorát, ktorému treba podať žiadosť o sprostredkovanie. Postup je spravidla bezplatný. Zoznam inšpektorátov nájdete tu:https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inpekcji_handlowa.php;

   2. asistenciu miestne príslušného stáleho spotrebiteľského rozhodcovského súdu pôsobiaceho pri Pokrajinskom inšpektoráte obchodnej inšpekcie, ktorému je potrebné podať žiadosť o prejednanie veci na rozhodcovskom súde. Postup je spravidla bezplatný. Zoznam súdov je dostupný na:https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;

   3. bezplatná pomoc mestského alebo okresného ombudsmana pre spotrebiteľov;

   4. online platforma ODR dostupná na:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

III INÍ KUPUJÚCI AKO PRIVILEŽNÍ KUPUJÚCI

 1. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Predávajúci upozorňuje, že ustanovenia § 11 ods 5.

§ 10 OSOBNÉ ÚDAJE

 1. Správcom osobných údajov poskytnutých Kupujúcim pri používaní Obchodu je Predávajúci. Podrobné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov Predávajúcim – vrátane iných účelov a dôvodov spracúvania údajov, ako aj príjemcov údajov – nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov dostupných v Obchode – z dôvodu zásady transparentnosti obsiahnutej vo všeobecnom nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane údajov – „GDPR“.

 2. Účelom spracúvania údajov Kupujúceho Predávajúcim, poskytnutých Kupujúcim v súvislosti s nákupmi v Obchode, je plnenie objednávok. Základom spracúvania osobných údajov v tomto prípade je:

  1. zmluvy alebo úkonov vykonaných na žiadosť Kupujúceho smerujúcich k jej uzavretiu (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR),

  2. zákonná povinnosť Predávajúceho súvisiaca s účtovníctvom (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) a

  3. oprávnený záujem Predávajúceho spočívajúci v spracúvaní údajov za účelom zistenia, uplatňovania alebo obhajoby prípadných nárokov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

 3. Poskytnutie údajov Kupujúcim je dobrovoľné, no zároveň nevyhnutné na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie údajov zabráni uzatvoreniu zmluvy v Obchode.

 4. Údaje Kupujúceho poskytnuté v súvislosti s nákupmi v Obchode budú spracované do:

  1. zmluva uzavretá medzi Kupujúcim a Predávajúcim stráca platnosť;

  2. predávajúci už nebude mať zákonnú povinnosť spracúvať údaje kupujúceho;

  3. kupujúci alebo predávajúci už nebudú môcť uplatniť nároky súvisiace so zmluvou uzatvorenou Obchodom;

  4. námietka kupujúceho proti spracúvaniu jeho osobných údajov bude akceptovaná - ak bol základom spracúvania údajov oprávnený záujem predávajúceho

 5. podľa toho, čo je v danom prípade použiteľné a čo sa bude diať ďalej.

 6. Kupujúci má právo požadovať:

  1. prístup k vašim osobným údajom,

  2. ich opravy,

  3. vymazanie,

  4. obmedzenia spracovania,

  5. prenos údajov k inému správcovi, ako aj právo:

  6. kedykoľvek namietať spracúvanie údajov z dôvodov súvisiacich s konkrétnou situáciou Kupujúceho – spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na základe čl. 6 sekcia 1 písm f GDPR (t. j. na právne oprávnené záujmy, ktoré sleduje Predávajúci).

 7. Pre uplatnenie svojich práv by mal Kupujúci kontaktovať Predávajúceho pomocou údajov z § 2 Nariadení.

 8. Ak sa kupujúci domnieva, že jeho údaje sa spracúvajú nezákonne, môže podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov.

§ 11 VÝHRADY

 1. Kupujúcemu je zakázané poskytovať nelegálny obsah.

 2. Každá objednávka zadaná v obchode predstavuje samostatnú zmluvu a vyžaduje samostatné prijatie pravidiel. Zmluva je uzavretá včas a za účelom dokončenia objednávky.

 3. Dohody uzatvorené na základe pravidiel sa uzatvárajú v poľskom jazyku.

 4. V prípade možného sporu s Kupujúcim, ktorý nie je privilegovaným Kupujúcim, bude príslušným súdom súd podľa sídla Predávajúceho.

 5. Akákoľvek zodpovednosť predávajúceho voči kupujúcemu, ktorý nie je privilegovaným kupujúcim, v rámci limitov povolených zákonom, je vylúčená.Príloha č. 1 k nariadeniam

Nižšie je uvedený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý spotrebiteľ alebo zvýhodnený podnikateľ môže, ale nemusí použiť:
VZOR FORMULÁRA NA ODSTÚPENIE ODSTUPU
(tento formulár je potrebné vyplniť a vrátiť iba v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

SERWIS BUDOWY SPÓŁKA AKCYJNAul. Ochronkowa 45, 32-540 Trzebiniae-mailová adresa: biuro@serwisbudowy.pl- Ja/My (*) ................................................ .. .......................... týmto informujem(*) o mojom/našom odstúpení od zmluvy o predaji tohto tovaru(*) / za poskytovanie nasledujúcich služieb(*):................................................ ..................................................... ...................................................... ............................................................. ...................................................................... ................................................. ...................................................... ............................................................. ...................................................................... ................................................................. ................................................................... ...................................................... ......................................- Dátum uzavretia zmluvy(*)/prijatia(*)................................. ...................................................... .............................................................. ...................................................................... ........- Meno a priezvisko oprávnenej osoby Spotrebiteľa / Podnikateľa: ................... ............................................................. ................................................................... ................................................................... ......................- Adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov)/Osobných podnikateľov: ............. ................................................. .. ...................................................... ............................................................. ...................................................................... ................................................................... ................................................................. ...................................................... ....................................................

...................................................... .............................................................. .Podpis Spotrebiteľa/Osobných obchodníkov (iba ak je formulár zaslaný v papierovej verzii) Dátum ........................ ..............

(*) Vymaž ako sa hodí.

Podmienky účtu

v predajni Serwis Budowy SA

OBSAH§ 1
Definície§ 2 Kontakt na poskytovateľa služieb§ 3 Technické požiadavky§ 4 Účet§ 5 Vernostný program§ 6 Sťažnosti§ 7 Osobné údaje§ 8 Rezervácie


§ 1 DEFINÍCIE

Spotrebiteľ- spotrebiteľ v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka Účet - bezplatná funkcia Obchodu (služba) upravená v Pravidlách, vďaka ktorej si Príjemca služby môže zriadiť svoj individuálny účet v Obchode Príjemca služby - každý subjekt, ktorý si zriaďuje Účet alebo má záujem o zriadenie účtu Zvýhodnený príjemca služby - príjemca služby, ktorý je Spotrebiteľom alebo fyzickou osobou, ktorá s Poskytovateľom služieb uzatvorí zmluvu priamo súvisiacu s jej podnikateľskou činnosťou, nie však profesionálneho charakteru pre neho Vernostný program - vernostný program prevádzkovaný Poskytovateľom služby, v rámci ktorého môže Používateľ služby s účtom získavať a využívať Body za podmienok uvedených v Pravidlách Body - body udelené Používateľovi služby na podmienky uvedené v Predpisoch ako súčasť Vernostného programu, umožňujúce Užívateľovi Služby objednať produkty uvedené v Obchode so zľavou. Predpisy – tieto pravidlá Účtu. Obchod – internetový obchod Serwis Budowy SA prevádzkovaný Poskytovateľom služby na https: //www.serwisbudowy.com Poskytovateľ služieb - SERWIS BUDOWY SPÓŁKA AKCYJNA so sídlom ul. Ochronkowa 45, 32-540 Trzebinia, zapísaná do Národného súdneho registra - registra podnikateľov OBVODNÝM SÚDOM PRE KRAKOV ŚRÓDMIEŚCIA V KRAKOW, 12. OBCHODNÝ ODBOR REGISTRA NÁRODNÉHO SÚDU, číslo KRS3REGON,22000066, číslo N2267044 KRS. 3654 5195500000.


§ 2 KONTAKT NA POSKYTOVATEĽA SLUŽBY

 1. Poštová adresa: ul. Ochronkowa 45, 32-540 Trzebinia

 2. E-mailová adresa: biuro@serwisbudowy.pl

 3. Telefón: +48 32 506 51 82

§ 3 TECHNICKÉ POŽIADAVKY

 1. Pre správne fungovanie a vytvorenie účtu potrebujete:

  • aktívny e-mailový účet

  • zariadenie s prístupom na internet

  • webový prehliadač, ktorý podporuje JavaScript a cookies

§ 4 ÚČET

 1. Vytvorenie účtu je úplne dobrovoľné a závisí od vôle používateľa služby Účet poskytuje používateľovi služby ďalšie možnosti, ako napríklad: prehliadanie

 2. históriu objednávok zadaných Používateľom Služby v Obchode, kontrolu stavu objednávky alebo samostatnú úpravu údajov Používateľa Služby, ako aj účasť vo Vernostnom programe.

 3. Ak chcete vytvoriť účet, vyplňte príslušný formulár v obchode.

 4. Okamihom zriadenia Účtu je medzi Používateľom služby a Poskytovateľom služby uzatvorená zmluva o vedení Účtu na dobu neurčitú za podmienok uvedených v Pravidlách.

 5. Príjemca služby môže kedykoľvek odstúpiť od účtu bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady.

 6. Ak chcete odstúpiť z Účtu, musíte svoje odstúpenie zaslať Poskytovateľovi služby na e-mailovú adresu: biuro@serwisbudowy.pl , čo bude mať za následok okamžité vymazanie Účtu a ukončenie zmluvy o vedení Účtu.

§ 5 VERNOSTNÝ PROGRAM

 1. Vernostný program je určený pre Používateľov Služby, ktorí majú Účet. Získavanie a používanie bodov Používateľom služby je možné pomocou Účtu.

 2. Po vytvorení Konta sa Používateľ Služby stáva účastníkom Vernostného programu.

 3. Za každých 500 PLN vynaložených v Obchode v rámci jednej objednávky získa Užívateľ služby nasledujúci počet bodov: 25, v súlade s odsekom 4-5.

 4. Používateľovi služby vznikne nárok na body za uskutočnenú objednávku iba v prípade, ak Poskytovateľ služby uzatvorí s Používateľom služby zmluvu. Body budú Užívateľovi služby pripísané automaticky, v lehote na dokončenie objednávky.

 5. Pre výpočet počtu bodov za uskutočnenú objednávku sa berú do úvahy iba peniaze vynaložené používateľom služby na produkty objednané v obchode bez použitia bodov a bez zohľadnenia dodatočných nákladov spojených s objednávkou produktu, ako sú náklady na doručenie .

 6. Ak sa Príjemca služby prvýkrát zaregistruje na odber noviniek, ktoré vedie Poskytovateľ služby v rámci Obchodu, bude mať Príjemca služby nárok na nasledujúci počet Bodov: 10. Body za prihlásenie sa k odberu newslettera sa prideľujú okamžite, automaticky, nie najneskôr do 7 dní odo dňa, keď sa Používateľ služby prihlási na odber noviniek.

 7. Používateľ Služby môže získať nasledujúci počet bodov: 2 za každý názor pridaný prostredníctvom Účtu v Obchode o produkte zakúpenom Používateľom Služby v Obchode. Body, ktoré má Užívateľ služby za pridanie názoru, budú pridelené okamžite, automaticky, najneskôr do 7 dní od pridania názoru Užívateľom služby. Poskytovateľ služby upozorňuje, že nesmie akceptovať názor, ktorý obsahuje nezákonný obsah alebo obsah odporujúci zásadám spoločenského spolunažívania.

 8. Body získané používateľom služby tvoria jeden fond.

 9. Aktuálny počet bodov nazbieraných Používateľom Služby bude viditeľný na Účte. O zmenách v počte nazbieraných bodov môže Poskytovateľ služby informovať Používateľa služby aj zaslaním správy na e-mailovú adresu Používateľa služby priradenú k jeho Účtu.

 10. Používateľ služby môže pomocou bodov získať zľavu z ceny produktu zahrnutého do Vernostného programu tak, že konečná cena tohto produktu bude 1,23 PLN.

 11. Počet bodov umožňujúcich zníženie ceny spôsobom uvedeným v predchádzajúcom odseku je uvedený v Obchode pri danom produkte.

 12. Ak sa Užívateľ Služby rozhodne využiť Body, zľava z ich čerpania bude vypočítaná automaticky, t.j. odpočítaná z ceny objednaného produktu.

 13. Body môže užívateľ služby použiť pri zadávaní objednávky, ktorá zahŕňa aj produkty zaplatené bez použitia bodov.

 14. Body nazbierané Používateľom služby vypršia po 90 dňoch od ich pridelenia k Účtu, čo sa rovná ich odstráneniu z aktuálneho súboru bodov nazbieraných Používateľom služby.

 15. Poskytovateľ služby môže informovať Používateľa služby o blížiacom sa uplynutí platnosti bodov alebo o ich uplynutí zaslaním správy na e-mailovú adresu Používateľa služby priradenú k jeho Účtu.

 16. Poskytovateľ služby má právo zrušiť body:

  1. účtované za objednávky, pri ktorých Poskytovateľ služby vrátil Užívateľovi služby finančné prostriedky zaplatené za produkt (napr. v prípade účinného odstúpenia od zmluvy zo strany Užívateľa služby);

  2. udelené aj napriek neúspešnej platbe objednávky (čo neznamená, že v dôsledku správneho zaplatenia objednávky nie je možné znovu nakúpiť body);

  3. udelené za opakované prihlásenie na odber noviniek;

  4. udelené za pridanie názoru, o ktorom Poskytovateľ služby zistil, že obsahuje nezákonný obsah alebo obsah odporujúci zásadám spoločenského spolunažívania.

 17. Body nazbierané vo Vernostnom programe je možné použiť len spôsobom uvedeným v tomto odseku.

§ 6 REKLAMÁCIE

 1. Sťažnosti týkajúce sa fungovania účtu zasielajte na e-mailovú adresu biuro@serwisbudowy.pl .

 2. Reklamácia bude posúdená Poskytovateľom služby do 14 dní MIMO SÚDNE SPÔSOBY VYBAVENIA REKLAMÁCIÍ A VYHĽADÁVANIA REKLAMÁCIÍ

 3. Ak reklamačný poriadok neprinesie Spotrebiteľom očakávaný výsledok, Spotrebiteľ môže využiť okrem iného: s:

  1. mediáciu vykonáva príslušný Pokrajinský obchodný inšpektorát, ktorému treba podať žiadosť o sprostredkovanie. Postup je spravidla bezplatný. Zoznam inšpektorátov nájdete tu:https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inpekcji_handlowa.php;

  2. asistenciu miestne príslušného stáleho spotrebiteľského rozhodcovského súdu pôsobiaceho pri Pokrajinskom inšpektoráte obchodnej inšpekcie, ktorému je potrebné podať žiadosť o prejednanie veci na rozhodcovskom súde. Postup je spravidla bezplatný. Zoznam súdov je dostupný na:https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;

  3. bezplatná pomoc mestského alebo okresného ombudsmana pre spotrebiteľov;

  4. online platforma ODR dostupná na:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 7 OSOBNÉ ÚDAJE

 1. Správcom osobných údajov poskytnutých Používateľom služby pri používaní Účtu je Poskytovateľ služby. Podrobné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov Poskytovateľom služby – vrátane iných účelov a dôvodov spracúvania údajov, ako aj príjemcov údajov, nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov dostupných v Obchode – z dôvodu zásady transparentnosti obsiahnutej vo všeobecných nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ ) o ochrane údajov – „GDPR“.

 2. Účelom spracovania údajov Používateľa Služby je vedenie Účtu. Základom spracúvania osobných údajov je v tomto prípade zmluva o poskytnutí služby alebo úkony vykonané na žiadosť užívateľa služby smerujúce k jej uzavretiu (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR), ako aj ako právne oprávnený záujem poskytovateľa služieb spočívajúci v spracúvaní údajov za účelom určenia, uplatňovania alebo obhajovania akýchkoľvek nárokov (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

 3. Poskytnutie údajov Používateľom Služby je dobrovoľné, no zároveň nevyhnutné pre vedenie Účtu. Neposkytnutie údajov znamená, že Poskytovateľ služby nebude môcť poskytnúť službu Vedenie účtu.

 4. Údaje príjemcu služby budú spracované do:

  1. Účet bude vymazaný Príjemcom služby alebo Poskytovateľom služby na žiadosť Príjemcu služby

  2. Používateľ Služby alebo Poskytovateľ služby už nebude môcť uplatňovať nároky súvisiace s Účtom;

  3. námietka Príjemcu služby proti spracúvaniu jeho osobných údajov bude akceptovaná - ak bol základom spracúvania údajov oprávnený záujem Poskytovateľa služby

 5. podľa toho, čo je v danom prípade použiteľné a čo sa bude diať ďalej.

 6. Príjemca služby má právo požadovať:

  1. prístup k vašim osobným údajom,

  2. ich opravy,

  3. vymazanie,

  4. obmedzenia spracovania,

  5. prenos údajov k inému správcovi, ako aj právo:

  6. kedykoľvek namietať proti spracúvaniu údajov z dôvodov súvisiacich s konkrétnou situáciou Príjemcu služby - proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na základe čl. 6 sekcia 1 písm f GDPR (t. j. na oprávnené záujmy, ktoré sleduje Poskytovateľ služieb).

 7. Aby si Používateľ služby mohol uplatniť svoje práva, mal by kontaktovať Poskytovateľa služby.

 8. Ak sa Príjemca služby domnieva, že jeho údaje sa spracúvajú nezákonne, môže podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov.

§ 8 VÝHRADY

 1. Používateľovi služby je zakázané poskytovať nezákonný obsah.

 2. Zmluva o vedení účtu sa uzatvára v poľskom jazyku.

 3. V prípade závažných dôvodov uvedených v ods 4, má Poskytovateľ služby právo zmeniť Pravidlá.

 4. Dôležité dôvody uvedené v časti 3 sú:

  1. potrebu prispôsobiť Obchod právnym ustanoveniam platným pre prevádzku Obchodu;

  2. zlepšenie bezpečnosti poskytovanej služby;

  3. zmena funkčnosti Účtu vyžadujúca si úpravu Pravidiel.

 5. O plánovanej zmene Pravidiel bude Užívateľ Služby informovaný minimálne 7 dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu pridelenú Účtu.

 6. Ak príjemca služby neakceptuje plánovanú zmenu, mal by o tom informovať poskytovateľa služby zaslaním príslušnej správy na e-mailovú adresu poskytovateľa služby biuro@serwisbudowy.pl, čo bude mať za následok ukončenie zmluvy o udržiavaní Účet po nadobudnutí účinnosti plánovanej zmeny alebo skôr., ak Príjemca služby podá takúto žiadosť.

 7. Ak Príjemca služby nevznesie námietky proti plánovanej zmene do nadobudnutia jej účinnosti, predpokladá sa, že ju akceptuje, čo však nepredstavuje žiadnu prekážku pre ukončenie zmluvy v budúcnosti.

 8. Pravidlá Obchodu sa vzťahujú na objednávky zadané v Obchode pomocou bodov.

 9. V prípade možného sporu s Príjemcom služby, ktorý nie je zvýhodneným Príjemcom služby, bude príslušným súdom súd príslušný podľa sídla Poskytovateľa služby.Pravidlá pre bulletin

Predajňa Serwis Budowy SA

OBSAH§ 1
Definície§ 2 Newsletter§ 3 Sťažnosti§ 4 Osobné údaje§ 5 Záverečné ustanovenia


§ 1 DEFINÍCIE

Spotrebiteľ– spotrebiteľ v zmysle ustanovení zákona z 23. apríla 1964, Občiansky zákonník Newsletter – služba poskytovaná bezplatne elektronicky, vďaka ktorej môže Užívateľ služby dostávať od Poskytovateľa služby elektronicky vopred objednané správy týkajúce sa Obchodu, vrátane informácií o ponukách, akciách a nových produktoch v Obchode .Obchod – internetový obchod Serwis Budowy SA prevádzkovaný Poskytovateľom služby na adrese https://www.serwisbudowy.com Príjemca služby – akýkoľvek subjekt využívajúci službu Newsletter. Privilegovaný príjemca služby – služba Príjemca, ktorý je Spotrebiteľom alebo fyzickou osobou, ktorá s Poskytovateľom služieb uzatvára zmluvu priamo súvisiacu s jeho podnikaním ekonomického, nie však odborného charakteru Poskytovateľ služieb - SERWIS BUDOWY SPÓŁKA AKCYJNA so sídlom ul. Ochronkowa 45, 32-540 Trzebinia, zapísaná do Národného súdneho registra - registra podnikateľov OBVODNÝM SÚDOM PRE KRAKOV ŚRÓDMIEŚCIE V KRAKOW, 12. OBCHODNÝ ODBOR NÁRODNÉHO SÚDU REGISTRA, pod číslom KRS3807464IP KRS380740006. 3654 5195500000.


§ 2 Spravodajca

 1. Príjemca služby môže dobrovoľne využívať službu Newsletter.

 2. Na používanie služby Newsletter potrebujete zariadenie s najnovšou verziou webového prehliadača, ktorý podporuje JavaScript a cookies, prístup na internet a aktívny e-mailový účet.

 3. E-mailové správy odoslané v rámci tejto služby budú zasielané na e-mailovú adresu, ktorú Používateľ služby uviedol pri prihlásení na odber Newslettera.

 4. Za účelom uzatvorenia zmluvy a odberu služby Newsletter poskytne Príjemca služby v prvom kroku na určenom mieste v Obchode svoju e-mailovú adresu, na ktorú chce dostávať správy zasielané v rámci Newslettera. Prihlásením sa k odberu Newsletteru je uzatvorená zmluva o poskytovaní služby na dobu neurčitú a Poskytovateľ služby ju začne poskytovať Príjemcovi služby - podľa ods. 5.

 5. Pre riadne poskytovanie služby Newsletter je Užívateľ služby povinný uviesť svoju správnu e-mailovú adresu.

 6. Správy odoslané v rámci Newslettera budú obsahovať informáciu o možnosti odhlásenia sa z jeho odberu, ako aj odkaz na odhlásenie.

 7. Príjemca služby sa môže kedykoľvek odhlásiť z odberu Newsletteru bez udania dôvodu alebo vynaloženia akýchkoľvek nákladov pomocou možnosti uvedenej v ods. 6 alebo zaslaním správy na e-mailovú adresu Poskytovateľa služby: biuro@serwisbudowy.pl .

 8. Ak Používateľ služby použije odkaz na odhlásenie z odberu Newslettera alebo odošle správu so žiadosťou o odhlásenie z odberu Newsletteru, dôjde k okamžitému ukončeniu zmluvy o poskytovaní tejto služby.

§ 3 Reklamácie

 1. Sťažnosti týkajúce sa Newslettera zasielajte Poskytovateľovi služieb na e-mailovú adresu: biuro@serwisbudowy.pl .

 2. Poskytovateľ služby odpovie na reklamáciu do 14 dní od prijatia reklamácie MIMOsúdne spôsoby vybavovania REKLAMÁCIÍ A VYHĽADÁVANIA REKLAMÁCIÍ

 3. Ak reklamačný poriadok neprinesie výsledok očakávaný Príjemcom služby, ktorý je Spotrebiteľom, môže Spotrebiteľ využiť okrem iného: s:

  1. mediáciu vykonáva príslušný Pokrajinský obchodný inšpektorát, ktorému treba podať žiadosť o sprostredkovanie. Postup je spravidla bezplatný. Zoznam inšpektorátov nájdete tu:https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inpekcji_handlowa.php;

  2. asistenciu miestne príslušného stáleho spotrebiteľského rozhodcovského súdu pôsobiaceho pri Pokrajinskom inšpektoráte obchodnej inšpekcie, ktorému je potrebné podať žiadosť o prejednanie veci na rozhodcovskom súde. Postup je spravidla bezplatný. Zoznam súdov je dostupný na:https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;

  3. bezplatná pomoc mestského alebo okresného ombudsmana pre spotrebiteľov;

  4. online platforma ODR dostupná na:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 4 Osobné údaje

 1. Správcom osobných údajov poskytnutých Používateľom Služby v súvislosti s prihlásením sa na odber Newslettera je Poskytovateľ služby. Podrobné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov Poskytovateľom služby – vrátane iných účelov a dôvodov spracúvania údajov, ako aj príjemcov údajov, nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov dostupných v Obchode – z dôvodu zásady transparentnosti obsiahnutej vo všeobecných nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ ) o ochrane údajov – „GDPR“.

 2. Účelom spracovania údajov Príjemcu služby je zasielanie Newslettera. Základom spracúvania osobných údajov je v tomto prípade zmluva o poskytnutí služby alebo úkony vykonané na žiadosť užívateľa služby smerujúce k jej uzavretiu (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR), ako aj ako právne oprávnený záujem poskytovateľa služieb spočívajúci v spracúvaní údajov za účelom určenia, uplatňovania alebo obhajovania akýchkoľvek nárokov (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

 3. Poskytnutie údajov Príjemcom služby je dobrovoľné, no zároveň nevyhnutné na poskytovanie služby Newsletter. Neposkytnutie údajov znamená, že Poskytovateľ služby nebude môcť túto službu poskytnúť.

 4. Údaje príjemcu služby budú spracované do:

  1. Príjemca služby sa odhlási z odberu Newslettera;

  2. Príjemca služby alebo Poskytovateľ služby už nebude môcť vymáhať nároky súvisiace s Newsletterom;

  3. námietka Príjemcu služby proti spracúvaniu jeho osobných údajov bude akceptovaná - ak bol základom spracúvania údajov oprávnený záujem Poskytovateľa služby

 5. podľa toho, čo je v danom prípade použiteľné a čo sa bude diať ďalej.

 6. Príjemca služby má právo požadovať:

  1. prístup k vašim osobným údajom,

  2. ich opravy,

  3. vymazanie,

  4. obmedzenia spracovania,

  5. prenos údajov k inému správcovi, ako aj právo:

  6. kedykoľvek namietať proti spracúvaniu údajov z dôvodov súvisiacich s konkrétnou situáciou Príjemcu služby - proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na základe čl. 6 sekcia 1 písm f GDPR (t. j. na oprávnené záujmy, ktoré sleduje Poskytovateľ služieb).

 7. Aby si Používateľ služby mohol uplatniť svoje práva, mal by kontaktovať Poskytovateľa služby.

 8. Ak sa Príjemca služby domnieva, že jeho údaje sa spracúvajú nezákonne, môže podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov.

§ 5 Záverečné ustanovenia

 1. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo zmeniť tieto predpisy len zo závažných dôvodov. Dôležitým dôvodom sa rozumie potreba zmeny predpisov vyvolaná modernizáciou služby Newsletter alebo zmenou právnych ustanovení ovplyvňujúcich poskytovanie služby Poskytovateľom služby.

 2. Informácia o pripravovanej zmene pravidiel bude zaslaná na e-mailovú adresu Užívateľa služby uvedenú pri prihlásení sa na odber Newslettera minimálne 7 dní pred nadobudnutím účinnosti zmien.

 3. Ak Príjemca služby nevznesie námietky proti plánovaným zmenám do nadobudnutia ich účinnosti, predpokladá sa, že ich akceptuje.

 4. Ak plánované zmeny nebudú akceptované, Príjemca služby by mal o tom zaslať informáciu na e-mailovú adresu Poskytovateľa služby: biuro@serwisbudowy.pl , čo bude mať za následok ukončenie zmluvy o poskytovaní služieb, keď plánované zmeny vstúpia do platnosti.

 5. Používateľovi služby je zakázané poskytovať nezákonný obsah.

 6. Zmluva o poskytovaní služby Newsletter sa uzatvára v poľskom jazyku.

 7. V prípade možného sporu s Príjemcom služby, ktorý nie je zvýhodneným Príjemcom služby, bude príslušným súdom súd príslušný podľa sídla Poskytovateľa služby.

 

 

 

 

nahoru
Shop is in view mode
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper Premium