Regulamin konkursu Majówka 2023

 

 

1. Organizator i czas trwania konkursu.

 

 • Organizatorem konkursu, zwanego dalej „Majówka 2023” jest firma Serwis Budowy S.A., 32-540 Trzebinia, ul. Ochronkowa 45.

 • Konkurs rozpocznie się w dniu 27.04.2023 i trwać będzie do końca dnia 07.05.2023.

 

2. Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie.

 

 • Uczestnikiem konkursu może być każda osoba pełnoletnia.

 • Zdjęcie konkursowe należy zamieścić tylko i wyłącznie w komentarzu pod postem z informacją o konkursie.

 • Zdjęcie konkursowe musi być powiązane z tematyką budowlaną – tylko takie będzie podlegać ocenie.

 • Konkurs mogą wygrać dwie osoby.
 • Za najciekawsze dwa zdjęcia przewidziana jest nagroda – leżak, będący przedmiotem postu konkursowego.

 

3. Postanowienia ogólne.

 

 • Liczy się kreatywność, ciekawy kadr.

 • Zdjęcia niezgodne z niniejszym regulaminem będą dyskwalifikowane.

   

 4. Ochrona danych osobowych

 

 • Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Serwis Budowy S.A. , z siedzibą w Trzebinii 32-540.

 • Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu oraz w celach z nim związanymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi udział w konkursie.

 • Dane osobowe uczestników konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których będzie to niezbędne do przeprowadzenia konkursu.

 • Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 • Uczestnik konkursu ma prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 • Administrator danych osobowych zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych przed ich zniszczeniem, utratą, nieuprawnionym dostępem czy zmianą.

 • Administrator danych osobowych nie odpowiada za naruszenia ochrony danych osobowych wynikające z działań osób trzecich, którym dane te zostały udostępnione zgodnie z postanowieniami niniejszego załącznika.

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym załącznikiem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 • Niniejszy załącznik wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu zakończenia przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium