Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov Lešenie, debnenie, oplotenie Obchod | Predaj
https://www.serwisbudowy.com
("Obchod")
Vážený používateľ!
Záleží nám na vašom súkromí a chceme, aby ste sa pri využívaní našich služieb cítili pohodlne. Preto vám nižšie uvádzame najdôležitejšie informácie o zásadách spracovania vašich osobných údajov a o súboroch cookie, ktoré používa náš obchod. Tieto informácie boli pripravené s ohľadom na RODO, všeobecné nariadenie o ochrane údajov.

SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV ("správca")
SERWIS BUDOWY SPÓŁKA AKCYJNA so sídlom na ul. Ochronkowa 45, 32-540 Trzebinia, zapísaná v Národnom súdnom registri - Registri podnikateľov REGON SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTROWEGO SĄDEGO, pod číslom KRS 0000638034, NIP 6282267443, REGON č. 36545195500000, základné imanie 100,00 PLN , splatené základné imanie 75,00 PLN .
OSOBNÉ ÚDAJE A SÚKROMIE
Ak máte v úmysle vytvoriť si používateľské konto a používať naše služby, budete požiadaní, aby ste nám poskytli svoje osobné údaje.
Vaše údaje spracúvame na účely uvedené nižšie, ktoré súvisia s prevádzkou obchodu a poskytovaním služieb v ňom ponúkaných ("služby").

Účel spracovania:

V závislosti od toho, čo sa rozhodnete robiť, to môže byť:

Poskytovanie služieb ponúkaných v obchode
Vykonávanie vašich objednávok
Priamy marketing ponúkaných služieb, okrem informačných bulletinov

Základ pre spracovanie:

Kúpna zmluva alebo úkony vykonané na vašu žiadosť s cieľom jej uzavretia (článok 6 ods. 1 písm. b) RODO)
zákonná povinnosť, napr. v súvislosti s účtovníctvom (článok 6 ods. 1 písm. c) RODO)
Zmluva o poskytovaní služieb alebo činnosti vykonané na vašu žiadosť s cieľom jej uzavretia (článok 6 ods. 1 písm. b) RODO)
Náš oprávnený záujem spracúvať vaše údaje na účely preukázania, uplatnenia alebo obhajoby prípadných nárokov (článok 6 ods. 1 písm. f) RODO)
Náš oprávnený záujem vykonávať priamy marketing (článok 6 ods. 1 písm. f) RODO)
Náš oprávnený záujem spracúvať údaje na analytické a štatistické účely (článok 6 ods. 1 písm. f) RODO)
Náš oprávnený záujem na prieskume spokojnosti zákazníkov (článok 6 ods. 1 písm. f) RODO)
Poskytovanie údajov:

Dobrovoľné, ale v niektorých prípadoch môže byť potrebné na uzavretie zmluvy.
Vplyv neposkytnutia údajov:

V závislosti od účelu, na ktorý sa údaje poskytujú:

neschopnosť zaregistrovať sa v obchode
Nemožnosť využívať služby obchodu.
Nie je možné nakupovať v obchode.
OBDOBIE SPRACOVANIA
Vaše údaje budeme spracovávať len dovtedy, kým na to budeme mať právny základ, t. j. kým:

už nemáme zákonnú povinnosť spracúvať vaše údaje
zaniká možnosť vzniku, uplatnenia alebo obhajoby prípadných nárokov súvisiacich so zmluvou uzavretou obchodom zo strany zmluvných strán
vaša námietka proti spracúvaniu vašich osobných údajov je prijatá - ak bol základom pre spracúvanie vašich údajov oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo ak sa údaje spracúvali na účely priameho marketingu
- podľa toho, čo sa v danom prípade uplatňuje a čo nastane najneskôr.

BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV
Pri spracúvaní vašich osobných údajov uplatňujeme organizačné a technické opatrenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi vrátane používania šifrovania pripojenia pomocou certifikátu SSL.

VAŠE PRÁVA
Máte právo požiadať o:

prístup k vašim osobným údajom,
náprava,
vymazanie,
obmedzenie spracovania,
požiadať o prenos vašich údajov k inému prevádzkovateľovi,
A tiež:

kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu vašich údajov:
z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie spracúvať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, na základe článku 6 ods. 1 písm. f) RODO (t. j. na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa),
ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, v rozsahu, v akom spracovanie súvisí s takýmto priamym marketingom.
Ak chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte nás.

Ak sa domnievate, že sa vaše údaje spracúvajú nezákonne, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu.

KOLÁČE
Náš obchod, podobne ako väčšina webových stránok, používa takzvané súbory cookie. Tieto súbory:

sú uložené v pamäti vášho zariadenia (počítača, telefónu atď.)
vám okrem iného umožňujú používať všetky funkcie obchodu
nemeňte nastavenia zariadenia
Pomocou príslušných možností prehliadača môžete kedykoľvek

vymazať súbory cookie
zablokovať budúce používanie súborov cookie.
V tomto obchode sa súbory cookie používajú na:

zapamätanie si informácií o vašej relácii
štatistické
marketing
poskytovanie funkcií obchodu
Ak chcete zistiť, ako spravovať súbory cookie, vrátane toho, ako ich zakázať vo svojom prehliadači, môžete si pozrieť súbor nápovedy svojho prehliadača. Tieto informácie nájdete stlačením klávesu F1 v prehliadači. Okrem toho na nasledujúcich stránkach nájdete príslušné tipy v závislosti od používaného prehliadača:

Firefox
Chrome
Safari
Internet Explorer / Microsoft Edge
Viac informácií o súboroch cookie nájdete vo Wikipédii.

EXTERNÉ SLUŽBY / PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV
Využívame externé strany, ktorým môžu byť vaše údaje odovzdané. Nižšie je uvedený zoznam možných príjemcov vašich údajov:

poskytovateľ softvéru potrebného na prevádzku internetového obchodu
Poskytovateľ doručovacích služieb
Poskytovateľ platby
účtovná kancelária
príslušné orgány verejnej moci v rozsahu, v akom je správca povinný im údaje sprístupniť
KONTAKT S KONTROLÓROM
Chcete uplatniť svoje práva týkajúce sa vašich osobných údajov?

Alebo sa chcete jednoducho opýtať na niečo, čo súvisí s našimi zásadami ochrany osobných údajov?

Napíšte na túto e-mailovú adresu:
biuro@serwisbudowy.pl

 

nahor
Shop is in view mode
Zobraziť plnú verziu stránky
Sklep internetowy Shoper Premium