Obchodní podmínky

§1

Definice prodávajícího

Vlastníkem obchodu je:

Serwis Budowy S.A.

se sídlem 32-540 Trzebinia ul. Ochronkowa 45

 

NIP: 6282267443

REGON: 365451955

Tel: + 48 731 189 180

E-mail: biuro@serwisbudowy.pl

 

Registrováno Okresním soudem pro Krakov - Śródmieście v Krakově, XII. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem 0000638034. Výše základního kapitálu: PLN 100 000,00.

 

Korespondenční adresa:

Serwis Budowy S.A.

ul. Ochronkowa 45

32-540 Trzebinia

§2

Obecná ustanovení

(1) Internetový obchod [dále jen obchod] provádí maloobchodní prodej prostřednictvím internetu na základě těchto pravidel [dále jen pravidla].

(2) Spotřebitelem [dále jen Zákazník] je fyzická osoba, která s Obchodem činí právní úkon, který přímo nesouvisí s její podnikatelskou nebo profesní činností. (Občanský zákoník čl. 22). 3.

Třetí Podnikatel [dále jen Podnikatel] je osoba/podnikatel/organizace, která činí s Obchodem právní úkony související s její podnikatelskou a profesní činností.

(4. Pravidla a předpisy jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené se zákazníkem/podnikatelem.

5. Zboží dostupné v Obchodě je bez fyzických a právních vad. Výjimkou je zboží vystavené v aukcích Obchodu s fyzickou vadou jasně uvedenou v popisu. Toto zboží lze zakoupit za nižší cenu.

6. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky ve zvláštních případech, např. při nesprávně zadané ceně zboží.

§3

Objednávky

Objednávky lze zadávat následujícím způsobem:

prostřednictvím formuláře dostupného na webových stránkách obchodu (zákaznický košík),
e-mailem na adresu uvedenou na internetových stránkách obchodu,
telefonicky na číslech uvedených na internetových stránkách obchodu.
(2) Podmínkou vyřízení objednávky je poskytnutí údajů umožňujících ověření Zákazníka/Podnikatele a příjemce zboží. Obchod potvrdí přijetí objednávky zasláním zprávy na e-mailovou adresu uvedenou při podání objednávky, v níž popíše předmět objednávky. Obchod má právo odmítnout přijetí objednávky, omezit způsob platby nebo požadovat platbu předem, pokud objednávka vzbuzuje oprávněné pochybnosti o správnosti a spolehlivosti poskytnutých údajů nebo způsobu platby.

Za třetí Smluvní strany jsou vázány informacemi uvedenými na internetových stránkách Obchodu u zakoupeného zboží v okamžiku objednávky, zejména: cenou, vlastnostmi zboží, jeho vlastnostmi, součástmi obsaženými v sadě, lhůtami a způsobem dodání.

(4) Informace uvedené na internetových stránkách Obchodu nepředstavují nabídku ve smyslu občanského zákoníku. Při zadání objednávky činí Zákazník/Podnikatel nabídku na koupi uvedeného zboží.

5. Podáním objednávky činí Zákazník / Podnikatel nabídku na uzavření kupní smlouvy na objednané zboží.

(6) Po odeslání objednávky je na uvedenou e-mailovou adresu zaslána zpráva s informacemi o dalších fázích vyřizování objednávky:

Po ověření podané objednávky zašle Obchod na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem/Podnikatelem informaci o přijetí objednávky ke zpracování. Informace o přijetí objednávky ke zpracování je prohlášením Prodávajícího o přijetí nabídky uvedeným v § 3.5 výše a jejím obdržením Zákazníkem/Podnikatelem je uzavřena Kupní smlouva.
(7) Po uzavření Kupní smlouvy Obchod potvrdí Zákazníkovi/Podnikateli své obchodní podmínky zasláním na e-mailovou adresu Zákazníka/Podnikatele nebo písemně na adresu, kterou Zákazník/Podnikatel uvedl při podání objednávky.

8. V případě zvolení formy platby bankovním převodem se doba trvání smlouvy počítá od okamžiku připsání peněžních prostředků za objednávku Zákazníka / Podnikatele na bankovní účet Obchodu.

(9) Obchod odpovídá Zákazníkovi/Podnikateli na základě záručního práva upraveného občanským zákoníkem ze dne 23. dubna 1964 (Sb. zákonů č. 16, položka 93 v platném znění) po dobu 24 měsíců (v případě nového zboží), resp. po dobu 12 měsíců (v případě veškerého použitého zboží). Podrobný popis reklamačního řízení viz § 6 těchto předpisů.

§4

Platby

(1) Zákazník/podnikatel má možnost volby způsobu platby:

platba v hotovosti při osobním odběru (cash),
platba při dodání zboží (dobírka). 2.

(2) Podmínkou pro vydání zboží je platba za zboží a přepravu.

(3) Poskytovatelem online platebních služeb je společnost Blue Media S.A.

4) V případě nutnosti vrácení peněz za transakci provedenou zákazníkem platební kartou provede prodávající vrácení peněz na bankovní účet přiřazený k platební kartě zákazníka.

Provozovatelé platebních karet dostupných ve službě "Platby u obchodníka"

Visa
Visa Electron
MasterCard
MasterCard Electronic
Maestro
§5

Odeslání zboží

Objednané zboží obchod odesílá prostřednictvím kurýrních společností nebo je k dispozici k osobnímu odběru na pobočce obchodu.

nahoru
Shop is in view mode
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper Premium