Obchodní podmínky

 Pravidla internetového obchodu Serwis Budowy SA

specifikující mj. pravidla pro uzavírání smluv prostřednictvím Obchodu, obsahující nejdůležitější informace o Prodávajícím, Obchodě a právech Spotřebitele
OBSAH§ 1
Definice § 2 Kontakt s prodávajícím § 3 Technické požadavky § 4 Nakupování v obchodě § 5 Platby § 6 Vyřízení objednávky § 7 Právo na odstoupení od smlouvy § 8 Výjimky z práva na odstoupení od smlouvy § 9 Reklamace § 10 Osobní údaje § 11 Rezervace Příloha č. 1: Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy


§ 1 DEFINICE

Pracovní dny- dny od pondělí do pátku, kromě státních svátků v Polsku Občanský zákoník - zákon ze dne 23. dubna 1964, občanský zákoník Spotřebitel - spotřebitel ve smyslu ustanovení občanského zákoníku Účet - bezplatná funkce Obchodu regulovaná samostatnými předpisy (služba poskytovaná elektronicky), díky kterým si každý subjekt využívající Obchod může zřídit svůj vlastní individuální účet v Obchodě Kupující - každý subjekt nakupující v Obchodě Privilegovaný kupující - Kupující, který je Spotřebitelem nebo privilegovaným Podnikatelem Oprávněný podnikatel - fyzická osoba, která s prodávajícím uzavírá smlouvu přímo související s jeho podnikatelskou činností, avšak nemá pro ni odborný charakter Předpisy - tyto předpisy Prodejna - internetový obchod Serwis Budowy SA provozovaný prodávajícím na adrese https:// www.serwisbudowy.com Prodávající - SERWIS BUDOWY SPÓŁKA AKCYJNA se sídlem ul. . Ochronkowa 45, 32-540 Trzebinia, zapsaná v Národním soudním rejstříku - rejstříku podnikatelů OBVODNÍM SOUDEM PRO KRAKOV ŚRÓDMIEŚCIA V KRAKOW, 12. OBCHODNÍ ODDĚLENÍ REJSTŘÍKU NÁRODNÍCH SOUDNÍCH SOUDŮ, pod číslem KRS3280344IP6, NOR380744IP 3654 5195500000. Zákon o právech spotřebitelů - zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů.


§ 2 KONTAKT S PRODÁVAJÍCÍM

 1. Poštovní adresa: ul. Ochronkowa 45, 32-540 Trzebinia

 2. E-mailová adresa: biuro@serwisbudowy.pl

 3. Telefon: +48 32 506 51 82

§ 3 TECHNICKÉ POŽADAVKY

 1. Pro správné fungování obchodu potřebujete:

  • zařízení s přístupem na internet

  • webový prohlížeč, který podporuje JavaScript a soubory cookie.

 2. Chcete-li zadat objednávku v obchodě, kromě požadavků uvedených v části 1, je vyžadován aktivní e-mailový účet.

§ 4 NÁKUP V PRODEJNĚ

 1. Ceny produktů zobrazené v obchodě jsou celkové ceny za produkt.

 2. Prodávající upozorňuje, že celková cena objednávky zahrnuje cenu za produkt uvedenou v Obchodě a případně náklady na dodání zboží.

 3. Produkt vybraný k nákupu by měl být přidán do košíku v obchodě.

 4. Následně si Kupující z možností dostupných v Obchodě vybere způsob doručení zboží a způsob platby za objednávku a uvede údaje potřebné k dokončení objednávky.

 5. Objednávka je zadána potvrzením jejího obsahu a přijetím Pravidel kupujícím.

 6. Podání objednávky je ekvivalentní uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.

 7. Kupující se může v Obchodě registrovat, tj. vytvořit si účet nebo nakupovat bez registrace, a to uvedením svých údajů při každé objednávce.

§ 5 PLATBY

 1. Objednávku můžete zaplatit v závislosti na volbě kupujícího:

  1. běžným převodem na bankovní účet prodávajícího;

  2. pomocí platební karty:

   • Vízum

   • Visa Electron

   • MasterCard

   • MasterCard Electronic

   • Maestro

  3. prostřednictvím platební platformy:

   • Modrá média

   • PayPal

   • PayU

   • Převody 24

  4. na dobírku, tedy kartou nebo hotově při dodání zboží Kupujícímu;

  5. kartou nebo hotově při osobním odběru zboží.

 2. Pokud se rozhodnete platit prostřednictvím platební platformy Blue Media, subjektem poskytujícím online platební služby je Blue Media SA

 3. Pokud Kupující zvolí platbu předem, musí být objednávka uhrazena do 7 Pracovních dnů od zadání objednávky.

 4. Prodávající informuje, že v případě platebních metod, u kterých se pole pro zadání údajů nutných k provedení platby objeví ihned po zadání objednávky, je platba za objednávku možná až bezprostředně po zadání objednávky.

 5. Nákupem v Obchodě Kupující souhlasí s používáním elektronických faktur Prodávajícím. Kupující má právo svůj souhlas odvolat.

§ 6 VYKONÁNÍ PŘÍKAZU

 1. Datum dokončení objednávky je uvedeno v obchodě.

 2. Pokud kupující zvolil platbu za objednávku předem, prodávající zahájí zpracování objednávky po jejím uhrazení.

 3. Pokud kupující v rámci jedné objednávky zakoupil produkty s různými dodacími lhůtami, bude objednávka dokončena v termínu odpovídajícímu produktu s nejdelší dodací lhůtou.

 4. Země, na jejichž území se dodávka uskutečňuje:

  1. Polsko

  2. Německo, Slovensko, Česká republika

 5. Produkty zakoupené v Obchodě jsou dodávány – v závislosti na způsobu dodání zvoleném Kupujícím:

  1. prostřednictvím kurýrní společnosti;

  2. přes Poczta Polska;

  3. do schránek na balíky InPost.

 6. Kupující si může zboží vyzvednout osobně v sídle společnosti v její otevírací době.

 7. Zvolí-li kupující osobní odběr, bude zboží připraveno k vyzvednutí v uvedeném termínu dokončení objednávky.

§ 7 PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Privilegovaný kupující má právo odstoupit od smlouvy uzavřené s prodávajícím prostřednictvím obchodu, s výhradou § 8 Pravidel, do 14 dnů bez udání důvodu.

 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech od:

  1. ve které se zboží dostalo do držení Privilegovaného kupujícího nebo ve kterém se zboží dostala do držení třetí osoba jiná než dopravce a označená Privilegovaným kupujícím;

  2. ve které se privilegovaný kupující dostal k poslednímu zboží, šarži nebo části nebo ve které třetí osoba, jiná než dopravce a určená oprávněným kupujícím, získala do vlastnictví poslední zboží, šarži nebo část, v případě smlouva zavazující k převodu vlastnictví více zboží, které je dodáváno samostatně, v dávkách nebo po částech.

 3. Aby mohl privilegovaný kupující uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musí o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat prodávajícího prostřednictvím údajů uvedených v § 2 obchodních podmínek, a to prostřednictvím jednoznačného prohlášení. výpis (například dopis zaslaný poštou nebo e-mailem).

 4. Privilegovaný kupující může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy na konci Pravidel, není to však povinné.

 5. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, aby Oprávněný kupující před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy zaslal informaci o uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy ÚČINKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 6. V případě odstoupení od uzavřené smlouvy vrátí prodávající přednostně kupujícímu všechny platby, které od něho přijal, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vyplývajících z kupujícím preferovaného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější standardní způsob dodání nabízený prodávajícím), a to neprodleně a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl prodávající informován o rozhodnutí zvýhodněného kupujícího uplatnit právo na odstoupení od smlouvy.

 7. Prodávající vrátí platbu pomocí stejných platebních metod, které použil Privilegovaný kupující v původní transakci, pokud Privilegovaný kupující nebude souhlasit s jiným řešením a v žádném případě nebudou Privilegovanému kupujícímu v souvislosti s tímto vrácením účtovány žádné poplatky. .

 8. Pokud prodávající nenabídl, že si zboží od privilegovaného kupujícího vyzvedne sám, může zadržet vrácení peněz, dokud zboží neobdrží nebo dokud neobdrží doklad o jeho zaslání zpět, podle toho, která událost nastane dříve.

 9. Prodávající žádá o vrácení zboží na adresu: ul. Ochronkowa 45, 32-540 Trzebinia neprodleně, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Oprávněný kupující informoval Prodávajícího o odstoupení od kupní smlouvy. Lhůta je dodržena, vrátí-li Privilegovaný kupující zboží před uplynutím 14denní lhůty.

 10. Privilegovaný kupující nese přímé náklady na vrácení zboží.

 11. Privilegovaný kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku jeho používání jiným způsobem, než jaký byl nutný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

 12. Pokud nemůže být zboží vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, nese přednostní kupující rovněž přímé náklady na vrácení zboží. O předpokládané výši těchto nákladů bude Prodávající oprávněného kupujícího informovat v popisu zboží v Obchodě nebo při zadávání objednávky.

 13. Je-li nutné vrátit peněžní prostředky za transakci provedenou privilegovaným kupujícím platební kartou, provede prodávající vrácení na bankovní účet přiřazený k této platební kartě.

§ 8 VÝJIMKY Z PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku uvedené v § 7 Nařízení se nevztahuje na smlouvu:

  1. ve kterém je předmětem služby neprefabrikované zboží vyrobené podle specifikací privilegovaného kupujícího nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;

  2. ve kterém je předmětem služby zboží, které se rychle kazí nebo má krátkou trvanlivost;

  3. ve kterém je předmětem služby zboží dodávané v uzavřeném obalu, které nelze po otevření obalu vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal otevřen po dodání;

  4. ve kterém je předmětem služby zboží, které je po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně spojeno s jinými věcmi;

  5. ve kterém jsou předmětem služby zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačové programy dodávané v uzavřeném obalu, pokud byl balíček po doručení otevřen;

  6. na doručování novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smluv o předplatném;

  7. ve kterém cena nebo odměna závisí na výchylkách finančního trhu, nad nimiž nemá Prodávající kontrolu a ke kterým může dojít před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

§ 9 REKLAMACE

A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Prodávající odpovídá oprávněnému kupujícímu za soulad plnění se smlouvou podle obecně platných právních předpisů, zejména ustanovení zákona o právech spotřebitelů.

 2. Prodávající žádá reklamace na poštovní nebo elektronickou adresu uvedenou v § 2 Řádu.

 3. Pokud byla na produkt poskytnuta záruka, informace o něm a jeho podmínkách jsou k dispozici v Obchodě.

 4. Stížnosti týkající se provozu Obchodu zasílejte na e-mailovou adresu uvedenou v § 2 Pravidel.

 5. Prodávající odpoví na reklamaci do 14 dnů ode dne jejího obdržení.

II PRIVILEČNÍ KUPUJÍCÍ

 1. Zboží

  1. V případě nesouladu zboží se smlouvou může Zvýhodněný kupující uplatnit práva uvedená v kapitole 5a zákona o právech spotřebitele.

  2. Prodávající odpovídá za rozpor zboží se smlouvou existující v době jeho dodání a zjištěný do dvou let od tohoto okamžiku, ledaže by doba použitelnosti zboží určená prodávajícím, jeho právními předchůdci nebo jednajícími osobami jejich jménem je delší.

  3. V souladu s ustanoveními zákona o právech spotřebitelů může Privilegovaný kupující v každém případě požadovat:

   1. výměna zboží,

   2. oprava zboží.

  4. Kromě toho může Privilegovaný kupující předložit prohlášení o:

   1. snížení ceny,

   2. odstoupení od smlouvy

  5. v situaci, kdy:

   1. Prodávající odmítl uvést zboží do souladu se smlouvou v souladu s čl. 43d řez 2 zákona o právech spotřebitelů;

   2. Prodávající neuvedl zboží do souladu se smlouvou v souladu s čl. 43d řez 4-6 zákona o právech spotřebitelů;

   3. nesoulad zboží se smlouvou trvá, i když se prodávající snažil uvést zboží do souladu se smlouvou;

   4. nesoulad zboží se smlouvou je natolik závažný, že odůvodňuje snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy, aniž by bylo nejprve použito ochranných opatření uvedených v čl. 43d zákona o právech spotřebitelů;

   5. z prohlášení nebo okolností prodávajícího je zřejmé, že neuvede zboží do souladu se smlouvou v přiměřené době nebo bez nepřiměřených obtíží Preferovaného kupujícího.

  6. V případě zboží, které je předmětem opravy nebo výměny, by měl privilegovaný kupující dát zboží k dispozici prodávajícímu. Prodávající vyzvedne zboží od preferovaného kupujícího na vlastní náklady.

  7. Privilegovaný kupující nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je rozpor zboží se smlouvou nepodstatný.

  8. V případě odstoupení od smlouvy uvedené v této části (týkající se zboží) zvýhodněný kupující neprodleně vrátí zboží prodávajícímu na jeho náklady, na adresu: ul. Ochronkowa 45, 32-540 Trzebinia. Prodávající vrátí cenu preferovanému Kupujícímu neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží nebo dokladu o jeho vrácení.

  9. Prodávající vrátí Privilegovanému kupujícímu dlužné částky v důsledku uplatnění práva na snížení ceny neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení Privilegovaného kupujícího o snížení ceny.

 2. Mimosoudní způsoby vyřizování stížností a vymáhání reklamací

  1. Pokud reklamační řád nepřinese Spotřebitelem očekávaný výsledek, může Spotřebitel využít mimo jiné: S:

   1. mediace vedená příslušným zemským obchodním inspektorátem, kterému je třeba podat žádost o zprostředkování. Zákrok je zpravidla bezplatný. Seznam inspektorátů naleznete zde:https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inpekcji_handlowa.php;

   2. pomoc místně příslušného stálého spotřebitelského rozhodčího soudu působícího při Zemském inspektorátu obchodní inspekce, kterému je třeba podat žádost o projednání věci u rozhodčího soudu. Zákrok je zpravidla bezplatný. Seznam soudů je k dispozici na:https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;

   3. bezplatná pomoc obecního nebo okresního ombudsmana spotřebitelů;

   4. online platforma ODR dostupná na:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

III JINÍ KUPUJÍCÍ NEŽ PRIVILEČNÍ KUPUJÍCÍ

 1. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností prodávající upozorňuje, že ustanovení § 11 odst. 1 písm 5.

§ 10 OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Správcem osobních údajů poskytnutých Kupujícím při využívání Obchodu je Prodávající. Podrobné informace týkající se zpracování osobních údajů Prodávajícím - včetně dalších účelů a důvodů zpracování údajů, jakož i příjemců údajů - naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů dostupných v Obchodě - z důvodu zásady transparentnosti obsažené v obecném nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně údajů – „GDPR“.

 2. Účelem zpracování údajů kupujícího prodávajícím, poskytnutých kupujícím v souvislosti s nákupy v Obchodě, je plnění objednávek. Základem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě:

  1. smlouva nebo úkony učiněné na žádost Kupujícího směřující k jejímu uzavření (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),

  2. právní povinnost prodávajícího související s účetnictvím (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) a

  3. oprávněný zájem Prodávajícího spočívající ve zpracování údajů za účelem zjištění, uplatnění nebo obhajoby případných nároků (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

 3. Poskytnutí údajů kupujícím je dobrovolné, ale zároveň nezbytné k uzavření smlouvy. Neposkytnutí údajů zabrání uzavření smlouvy v Obchodě.

 4. Údaje kupujícího poskytnuté v souvislosti s nákupy v Obchodě budou zpracovávány do:

  1. smlouva uzavřená mezi kupujícím a prodávajícím pozbude platnosti;

  2. prodávající již nebude mít zákonnou povinnost zpracovávat údaje kupujícího;

  3. kupující nebo prodávající již nebudou moci uplatňovat nároky související se smlouvou uzavřenou Obchodem;

  4. námitka kupujícího proti zpracování jeho osobních údajů bude akceptována - pokud byl základem pro zpracování údajů oprávněný zájem prodávajícího

 5. podle toho, co je v daném případě použitelné a co se bude dít dál.

 6. Kupující má právo požadovat:

  1. přístup k vašim osobním údajům,

  2. jejich opravy,

  3. vymazání,

  4. omezení zpracování,

  5. předání údajů jinému správci, jakož i právo:

  6. kdykoli vznést námitku proti zpracování údajů z důvodů souvisejících s konkrétní situací kupujícího - proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, na základě čl. 6 sekce 1 písmeno f GDPR (tj. o právně oprávněných zájmech sledovaných Prodávajícím).

 7. Pro uplatnění svých práv by měl kupující kontaktovat prodávajícího pomocí údajů z § 2 Nařízení.

 8. Pokud se kupující domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány nezákonně, může podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

§ 11 VÝHRADY

 1. Kupujícímu je zakázáno poskytovat nelegální obsah.

 2. Každá objednávka zadaná v Obchodě představuje samostatnou smlouvu a vyžaduje samostatné přijetí Pravidel. Smlouva je uzavřena včas a za účelem dokončení objednávky.

 3. Dohody uzavřené na základě Pravidel se uzavírají v polštině.

 4. V případě možného sporu s Kupujícím, který není privilegovaným Kupujícím, bude příslušným soudem soud příslušný podle sídla Prodávajícího.

 5. Jakákoli odpovědnost prodávajícího vůči kupujícímu, který není privilegovaným kupujícím, je v mezích povolených zákonem vyloučena.Příloha č. 1 Řádu

Níže je uveden vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který spotřebitel nebo zvýhodněný podnikatel může, ale nemusí použít:
VZOR FORMULÁŘE PRO ODSTOUPENÍ ODBĚRU
(tento formulář je třeba vyplnit a vrátit pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

SERWIS BUDOWY SPÓŁKA AKCYJNAul. Ochronkowa 45, 32-540 Trzebiniae-mailová adresa: biuro@serwisbudowy.pl- Já/My(*) ................................................ .. .......................... tímto informujem(*) o mém/naším odstoupení od smlouvy o prodeji tohoto zboží(*) / za poskytování následujících služeb(*):................................................ ..................................................... ...................................................... ............................................................. ...................................................... ................................................. ...................................................... ............................................................. ...................................................................... ................................................................. ................................................................... ...................................................... ......................................- Datum uzavření smlouvy(*)/přijetí(*)................................... ...................................................... .............................................................. ...................................................................... ........- Jméno a příjmení oprávněné osoby Spotřebitele / Podnikatele: ................... ............................................................. ................................................................... ................................................................... ......................- Adresa spotřebitele/spotřebitelů/privilegovaných podnikatelů: ............. ................................................. .. ...................................................... ............................................................. ...................................................................... ................................................................... ................................................................. ...................................................... ....................................................

...................................................... .............................................................. .Podpis spotřebitele (spotřebitelů) / privilegovaného obchodníka (obchodníků) (pouze pokud je formulář zasílán v papírové verzi) Datum ........................ ..............

(*) Nehodící se škrtněte.

Smluvní podmínky účtu

v prodejně Serwis Budowy SA

OBSAH§ 1
Definice§ 2 Kontakt na poskytovatele služeb§ 3 Technické požadavky§ 4 Účet§ 5 Věrnostní program§ 6 Stížnosti§ 7 Osobní údaje§ 8 Rezervace


§ 1 DEFINICE

Spotřebitel- spotřebitel ve smyslu ustanovení občanského zákoníku Účet - bezplatná funkce Obchodu (služba) upravená v Pravidlech, díky které si Příjemce služby může zřídit svůj individuální účet v Obchodě Příjemce služby - každý subjekt, který si zřizuje Účet nebo má zájem o zřízení účtu Zvýhodněný příjemce služby - Příjemce služby, který je Spotřebitelem nebo fyzickou osobou, která s Poskytovatelem služeb uzavírá smlouvu přímo související s jeho podnikatelskou činností, nikoli však profesionálního charakteru pro něj Věrnostní program - věrnostní program provozovaný Poskytovatelem služby, v jehož rámci může Uživatel služby s Účtem získávat a využívat Body za podmínek uvedených v Pravidlech Body - body udělené Uživateli Služby na podmínky uvedené v Pravidlech jako součást Věrnostního programu, umožňující Uživateli Služby objednávat produkty uvedené v Obchodě se slevou. Pravidla – tato pravidla Účtu. Obchod – internetový obchod Serwis Budowy SA provozovaný Poskytovatelem služeb na adrese https: //www.serwisbudowy.com Poskytovatel služeb - SERWIS BUDOWY SPÓŁKA AKCYJNA se sídlem ul. Ochronkowa 45, 32-540 Trzebinia, zapsaná v Národním soudním rejstříku - rejstříku podnikatelů OBVODNÍM SOUDEM PRO KRAKOV ŚRÓDMIEŚCIA V KRAKOW, 12. OBCHODNÍ ODDĚLENÍ REJSTŘÍKU NÁRODNÍCH SOUDNÍCH SOUDŮ, pod číslem KRS3280344IP6, NOR380744IP 3654 5195500000.


§ 2 KONTAKT S POSKYTOVATELEM SLUŽEB

 1. Poštovní adresa: ul. Ochronkowa 45, 32-540 Trzebinia

 2. E-mailová adresa: biuro@serwisbudowy.pl

 3. Telefon: +48 32 506 51 82

§ 3 TECHNICKÉ POŽADAVKY

 1. Pro správné fungování a vytvoření účtu potřebujete:

  • aktivní e-mailový účet

  • zařízení s přístupem na internet

  • webový prohlížeč, který podporuje JavaScript a soubory cookie

§ 4 ÚČET

 1. Vytvoření účtu je zcela dobrovolné a závisí na vůli uživatele služby Účet poskytuje uživateli služby další možnosti, jako je: prohlížení

 2. historie objednávek zadaných Uživatelem Služby v Obchodě, kontrola stavu objednávky nebo samostatná úprava údajů Uživatele Služby, jakož i účast ve Věrnostním programu.

 3. Chcete-li si vytvořit účet, vyplňte prosím příslušný formulář v obchodě.

 4. Okamžikem zřízení Účtu je mezi Uživatelem služby a Poskytovatelem služby uzavřena smlouva o vedení Účtu na dobu neurčitou za podmínek uvedených v Pravidlech.

 5. Příjemce služby může z Účtu kdykoli odstoupit, aniž by mu vznikly jakékoli náklady.

 6. Abyste mohli odstoupit z Účtu, musíte svou výpověď zaslat Poskytovateli služeb na e-mailovou adresu: biuro@serwisbudowy.pl , což bude mít za následek okamžité smazání Účtu a ukončení smlouvy o vedení Účtu.

§ 5 VĚRNOSTNÍ PROGRAM

 1. Věrnostní program je určen pro Uživatele služby, kteří mají Účet. Získávání a používání bodů Uživatelem Služby je možné pomocí Účtu.

 2. Po vytvoření Účtu se Uživatel Služby stává účastníkem Věrnostního programu.

 3. Za každých 500 PLN utracených v Obchodě v rámci jedné objednávky obdrží Uživatel služby následující počet bodů: 15, s výhradou oddílu 4-5.

 4. Uživatel služby bude mít nárok na body za provedenou objednávku pouze v případě, že Poskytovatel služby uzavře s Uživatelem služby smlouvu. Body budou Uživateli služby přiděleny automaticky, ve lhůtě pro dokončení objednávky.

 5. Pro výpočet počtu bodů za provedenou objednávku se berou v úvahu pouze peníze vynaložené uživatelem služby za produkty objednané v obchodě bez použití bodů a bez zohlednění dodatečných nákladů souvisejících s objednávkou produktu, jako jsou náklady na doručení .

 6. Pokud se Příjemce služby poprvé zaregistruje k odběru newsletteru vedeného Poskytovatelem služeb v rámci Obchodu, bude mít Příjemce služby nárok na následující počet Bodů: 10. Body za přihlášení k odběru newsletteru se přidělují okamžitě, automaticky, ne nejpozději do 7 dnů poté, co se Uživatel služby přihlásí k odběru newsletteru.

 7. Uživatel služby může získat následující počet bodů: 2 za každý názor přidaný prostřednictvím Účtu v Obchodě na produkt zakoupený Uživatelem Služby v Obchodě. Body, na které má Uživatel služby nárok za přidání názoru, budou přiděleny okamžitě, automaticky, nejpozději do 7 dnů po přidání názoru Uživatelem služby. Poskytovatel služby upozorňuje, že nesmí akceptovat názor, který obsahuje nezákonný obsah nebo obsah odporující zásadám společenského soužití.

 8. Body získané Uživatelem Služby tvoří jeden fond.

 9. Aktuální počet bodů nasbíraných Uživatelem Služby bude viditelný na Účtu. Poskytovatel služby může také informovat Uživatele služby o změnách počtu nasbíraných bodů zasláním zprávy na e-mailovou adresu Uživatele služby přiřazenou k jeho Účtu.

 10. Uživatel služby může získat slevu z ceny produktu pokrytého Věrnostním programem tak, že konečná cena tohoto produktu bude 1,23 PLN pomocí bodů.

 11. Počet Bodů umožňujících snížení ceny způsobem uvedeným ve výše uvedeném odstavci je uveden v Obchodě u daného produktu.

 12. Rozhodne-li se Uživatel služby body využít, bude mu sleva plynoucí z jejich využití automaticky vypočítána, tedy odečtena z ceny objednaného produktu.

 13. Body může uživatel služby použít při zadávání objednávky, která zahrnuje i produkty zaplacené bez použití bodů.

 14. Body shromážděné Uživatelem Služby vyprší po 90 dnech od jejich přiřazení k Účtu, což se rovná jejich odebrání z aktuálního fondu bodů nasbíraných Uživatelem Služby.

 15. Poskytovatel služby může informovat Uživatele služby o blížícím se vypršení platnosti Bodů nebo o jejich vypršení zasláním zprávy na e-mailovou adresu Uživatele služby přiřazenou k jeho Účtu.

 16. Poskytovatel služby má právo zrušit body:

  1. účtované za objednávky, u kterých Poskytovatel služby vrátil Uživateli služby peněžní prostředky zaplacené za produkt (např. v případě účinného odstoupení od smlouvy Uživatelem služby);

  2. uděleno i přes neúspěšné zaplacení objednávky (což neznamená, že v důsledku správného zaplacení objednávky nelze body znovu nakoupit);

  3. uděleno za opakované přihlášení k odběru newsletteru;

  4. uděleno za přidání názoru, u kterého Poskytovatel služby shledal nezákonný obsah nebo obsah odporující zásadám společenského soužití.

 17. Body nasbírané ve Věrnostním programu lze využít pouze způsobem uvedeným v tomto odstavci.

§ 6 REKLAMACE

 1. Stížnosti týkající se fungování účtu zasílejte na e-mailovou adresu biuro@serwisbudowy.pl .

 2. Reklamace bude Poskytovatelem služby posouzena do 14 dnů MIMO SOUDNÍ ZPŮSOBY VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACE A VYHLEDÁVÁNÍ REKLAMACE

 3. Pokud reklamační řád nepřinese Spotřebitelem očekávaný výsledek, může Spotřebitel využít mimo jiné: S:

  1. mediace vedená příslušným zemským obchodním inspektorátem, kterému je třeba podat žádost o zprostředkování. Zákrok je zpravidla bezplatný. Seznam inspektorátů naleznete zde:https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inpekcji_handlowa.php;

  2. pomoc místně příslušného stálého spotřebitelského rozhodčího soudu působícího při Zemském inspektorátu obchodní inspekce, kterému je třeba podat žádost o projednání věci u rozhodčího soudu. Zákrok je zpravidla bezplatný. Seznam soudů je k dispozici na:https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;

  3. bezplatná pomoc obecního nebo okresního ombudsmana spotřebitelů;

  4. online platforma ODR dostupná na:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 7 OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Správcem osobních údajů poskytnutých Uživatelem Služby při používání Účtu je Poskytovatel služby. Podrobné informace týkající se zpracování osobních údajů Poskytovatelem služeb - včetně dalších účelů a důvodů zpracování údajů, jakož i příjemců údajů, naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů dostupných v Obchodě - z důvodu zásady transparentnosti obsažené ve všeobecných zásadách nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně údajů – „GDPR“.

 2. Účelem zpracování údajů Uživatele Služby je vedení Účtu. Základem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě smlouva o poskytování služby nebo úkony učiněné na žádost uživatele služby směřující k jejímu uzavření (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), jakož i jako právně oprávněný zájem poskytovatele služeb spočívající ve zpracování údajů za účelem určení, uplatňování nebo obhajoby jakýchkoli nároků (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

 3. Poskytnutí údajů Uživatelem Služby je dobrovolné, ale zároveň nezbytné pro vedení Účtu. Neposkytnutí údajů znamená, že Poskytovatel služby nebude schopen poskytovat službu Správa účtu.

 4. Údaje příjemce služby budou zpracovávány do:

  1. Účet bude smazán Příjemcem služby nebo Poskytovatelem služby na žádost Příjemce služby

  2. uživatel služby nebo poskytovatel služby již nebude moci vymáhat nároky související s účtem;

  3. námitka Příjemce služby proti zpracování jeho osobních údajů bude přijata - pokud byl základem pro zpracování údajů oprávněný zájem Poskytovatele služby

 5. podle toho, co je v daném případě použitelné a co se bude dít dál.

 6. Příjemce služby má právo požadovat:

  1. přístup k vašim osobním údajům,

  2. jejich opravy,

  3. vymazání,

  4. omezení zpracování,

  5. předání údajů jinému správci, jakož i právo:

  6. kdykoli vznést námitku proti zpracování údajů z důvodů souvisejících s konkrétní situací Příjemce služby - proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, na základě čl. 6 sekce 1 písmeno f GDPR (tj. o oprávněných zájmech sledovaných poskytovatelem služeb).

 7. Za účelem uplatnění svých práv by měl uživatel služby kontaktovat poskytovatele služby.

 8. Pokud se Příjemce služby domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány nezákonně, může podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

§ 8 VÝHRADY

 1. Uživateli služby je zakázáno poskytovat nelegální obsah.

 2. Smlouva o vedení Účtu se uzavírá v polštině.

 3. V případě závažných důvodů uvedených v odstavci 4, má Poskytovatel služby právo změnit Pravidla.

 4. Důležité důvody uvedené v části 3 jsou:

  1. potřeba přizpůsobit Obchod právním ustanovením platným pro provoz Obchodu;

  2. zlepšení bezpečnosti poskytované služby;

  3. změna funkčnosti Účtu vyžadující úpravu Pravidel.

 5. O plánované změně Pravidel bude Uživatel Služby informován nejméně 7 dní před nabytím účinnosti změny prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu přiřazenou k Účtu.

 6. Pokud příjemce služby neakceptuje plánovanou změnu, měl by o tom informovat poskytovatele služby zasláním příslušné zprávy na e-mailovou adresu poskytovatele služby biuro@serwisbudowy.pl, což bude mít za následek ukončení smlouvy o zachování Účet v okamžiku nabytí účinnosti plánované změny nebo dříve, pokud Příjemce služby takovou žádost podá.

 7. Pokud Příjemce služby nevznese námitky proti plánované změně do jejího nabytí účinnosti, má se za to, že ji přijímá, což nepředstavuje žádnou překážku pro budoucí ukončení smlouvy.

 8. Pravidla obchodu se vztahují na objednávky zadané v obchodě pomocí bodů.

 9. V případě možného sporu s Příjemcem služby, který není privilegovaným Příjemcem služby, bude příslušným soudem soud příslušný podle sídla Poskytovatele služby.Pravidla zpravodaje

Prodejna Serwis Budowy SA

OBSAH§ 1
Definice§ 2 Informační bulletin§ 3 Stížnosti§ 4 Osobní údaje§ 5 Závěrečná ustanovení


§ 1 DEFINICE

Spotřebitel– spotřebitel ve smyslu ustanovení zákona ze dne 23. dubna 1964, občanský zákoník Newsletter – služba poskytovaná bezplatně elektronicky, díky které může Uživatel služby dostávat od Poskytovatele služeb elektronicky dříve objednané zprávy týkající se Obchodu, včetně informací o nabídkách, akcích a nových produktech v Obchodě .Obchod – internetový obchod Serwis Budowy SA provozovaný Poskytovatelem služeb na adrese https://www.serwisbudowy.com Příjemce služby – jakýkoli subjekt využívající službu Newsletter. Privilegovaný příjemce služby – služba Příjemce, který je Spotřebitelem nebo fyzickou osobou, která s Poskytovatelem služeb uzavírá smlouvu přímo související s jeho podnikáním ekonomického, nikoli však odborného charakteru Poskytovatel služeb - SERWIS BUDOWY SPÓŁKA AKCYJNA se sídlem ul. Ochronkowa 45, 32-540 Trzebinia, zapsaná v Národním soudním rejstříku - rejstříku podnikatelů OBVODNÍM SOUDEM PRO KRAKOV ŚRÓDMIEŚCIA V KRAKOW, 12. OBCHODNÍ ODDĚLENÍ REJSTŘÍKU NÁRODNÍCH SOUDNÍCH SOUDŮ, pod číslem KRS3280344IP6, NOR380744IP 3654 5195500000.


§ 2 Zpravodaj

 1. Příjemce služby může dobrovolně využívat službu Newsletter.

 2. Pro využívání služby Newsletter potřebujete zařízení s nejnovější verzí webového prohlížeče, který podporuje JavaScript a cookies, přístup k internetu a aktivní e-mailový účet.

 3. E-mailové zprávy zasílané v rámci této služby budou zasílány na e-mailovou adresu, kterou Uživatel služby uvedl při přihlášení k odběru Newsletteru.

 4. Za účelem uzavření smlouvy a odběru služby Newsletter poskytne Příjemce služby v prvním kroku na určeném místě v Obchodě svou e-mailovou adresu, na kterou chce dostávat zprávy zasílané v rámci Newsletteru. Přihlášením k odběru Newsletteru je uzavřena smlouva o poskytování služby na dobu neurčitou a Poskytovatel služby ji začne poskytovat Příjemci služby - dle odst. 5.

 5. Pro řádné poskytování služby Newsletter je uživatel služby povinen uvést svou správnou e-mailovou adresu.

 6. Zprávy zaslané v rámci Newsletteru budou obsahovat informaci o možnosti jeho odhlášení a také odkaz pro odhlášení.

 7. Příjemce služby se může kdykoli odhlásit z odběru Newsletteru, a to bez udání důvodu nebo vynaložení jakýchkoliv nákladů pomocí možnosti uvedené v části 6 nebo zasláním zprávy na e-mailovou adresu poskytovatele služeb: biuro@serwisbudowy.pl .

 8. Pokud Uživatel služby použije odkaz pro odhlášení z Newsletteru nebo odešle zprávu s žádostí o odhlášení z Newsletteru, dojde k okamžitému ukončení smlouvy o poskytování této služby.

§ 3 Reklamace

 1. Stížnosti týkající se Newsletteru zasílejte poskytovateli služeb na e-mailovou adresu: biuro@serwisbudowy.pl .

 2. Poskytovatel služby odpoví na reklamaci do 14 dnů od obdržení reklamace MIMO SOUDNÍ ZPŮSOBY VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACE A VYHLEDÁVÁNÍ REKLAMACE

 3. Pokud reklamační řízení nepřinese výsledek očekávaný Příjemcem služby, který je Spotřebitelem, může Spotřebitel využít mimo jiné: S:

  1. mediace vedená příslušným zemským obchodním inspektorátem, kterému je třeba podat žádost o zprostředkování. Zákrok je zpravidla bezplatný. Seznam inspektorátů naleznete zde:https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inpekcji_handlowa.php;

  2. pomoc místně příslušného stálého spotřebitelského rozhodčího soudu působícího při Zemském inspektorátu obchodní inspekce, kterému je třeba podat žádost o projednání věci u rozhodčího soudu. Zákrok je zpravidla bezplatný. Seznam soudů je k dispozici na:https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;

  3. bezplatná pomoc obecního nebo okresního ombudsmana spotřebitelů;

  4. online platforma ODR dostupná na:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 4 Osobní údaje

 1. Správcem osobních údajů poskytnutých Uživatelem Služby v souvislosti s přihlášením k odběru Newsletteru je Poskytovatel služby. Podrobné informace týkající se zpracování osobních údajů Poskytovatelem služeb - včetně dalších účelů a důvodů zpracování údajů, jakož i příjemců údajů, naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů dostupných v Obchodě - z důvodu zásady transparentnosti obsažené ve všeobecných zásadách nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně údajů – „GDPR“.

 2. Účelem zpracování údajů Příjemce služby je zasílání Newsletteru. Základem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě smlouva o poskytování služby nebo úkony učiněné na žádost uživatele služby směřující k jejímu uzavření (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), jakož i jako právně oprávněný zájem poskytovatele služeb spočívající ve zpracování údajů za účelem určení, uplatňování nebo obhajoby jakýchkoli nároků (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

 3. Poskytnutí údajů Příjemcem služby je dobrovolné, ale zároveň nezbytné pro poskytování služby Newsletter. Neposkytnutí údajů znamená, že Poskytovatel služby nebude schopen tuto službu poskytnout.

 4. Údaje příjemce služby budou zpracovávány do:

  1. Příjemce služby se odhlásí z odběru Newsletteru;

  2. Příjemce služby nebo poskytovatel služeb již nebude moci vymáhat nároky související s Newsletterem;

  3. námitka Příjemce služby proti zpracování jeho osobních údajů bude přijata - pokud byl základem pro zpracování údajů oprávněný zájem Poskytovatele služby

 5. podle toho, co je v daném případě použitelné a co se bude dít dál.

 6. Příjemce služby má právo požadovat:

  1. přístup k vašim osobním údajům,

  2. jejich opravy,

  3. vymazání,

  4. omezení zpracování,

  5. předání údajů jinému správci, jakož i právo:

  6. kdykoli vznést námitku proti zpracování údajů z důvodů souvisejících s konkrétní situací Příjemce služby - proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, na základě čl. 6 sekce 1 písmeno f GDPR (tj. o oprávněných zájmech sledovaných poskytovatelem služeb).

 7. Za účelem uplatnění svých práv by měl uživatel služby kontaktovat poskytovatele služby.

 8. Pokud se Příjemce služby domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány nezákonně, může podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

§ 5 Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo změnit tyto předpisy pouze ze závažných důvodů. Důležitým důvodem se rozumí potřeba změny předpisů způsobená modernizací služby Newsletter nebo změnou právních ustanovení ovlivňujících poskytování služby Poskytovatelem služby.

 2. Informace o plánované změně pravidel bude zaslána na e-mailovou adresu Uživatele služby uvedenou při přihlášení k odběru Newsletteru minimálně 7 dní před účinností změn.

 3. Pokud Příjemce služby nevznese námitky proti plánovaným změnám až do jejich účinnosti, má se za to, že je přijímá.

 4. Pokud plánované změny nebudou akceptovány, měl by o tom Příjemce služby zaslat informaci na e-mailovou adresu poskytovatele služby: biuro@serwisbudowy.pl , což bude mít za následek ukončení smlouvy o poskytování služeb, jakmile plánované změny vstoupí v platnost.

 5. Uživateli služby je zakázáno poskytovat nelegální obsah.

 6. Smlouva o poskytování služby Newsletter se uzavírá v polském jazyce.

 7. V případě možného sporu s Příjemcem služby, který není privilegovaným Příjemcem služby, bude příslušným soudem soud příslušný podle sídla Poskytovatele služby.

 

 

 

nahoru
Shop is in view mode
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper Premium