Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů Lešení, bednění, oplocení Obchod | Prodej
https://www.serwisbudowy.com
("Shop")
Vážený uživateli!
Záleží nám na vašem soukromí a chceme, abyste se při využívání našich služeb cítili příjemně. Proto vám níže předkládáme nejdůležitější informace o zásadách zpracování vašich osobních údajů a o souborech cookie, které náš Obchod používá. Tyto informace byly připraveny s ohledem na RODO, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále jen "správce")
SERWIS BUDOWY SPÓŁKA AKCYJNA se sídlem na adrese ul. Ochronkowa 45, 32-540 Trzebinia, zapsaná v Národním soudním rejstříku - rejstříku podnikatelů REGONEM SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTROWEGO SĄDEGO, pod číslem KRS. 0000638034, NIP 6282267443, REGON č. 36545195500000, základní kapitál 100,00 PLN , splacený kapitál 75,00 PLN .
OSOBNÍ ÚDAJE A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pokud máte v úmyslu vytvořit si uživatelský účet a využívat naše služby, budete požádáni o poskytnutí svých osobních údajů.
Vaše údaje zpracováváme pro účely uvedené níže, které souvisejí s provozem obchodu a poskytováním služeb v něm nabízených (dále jen "služby").

Účel zpracování:

V závislosti na tom, co si zvolíte, to může být:

Poskytování služeb nabízených v obchodě
Vyřízení vašich objednávek
Přímý marketing nabízených služeb, kromě newsletteru
Základ pro zpracování:

Kupní smlouva nebo opatření přijatá na vaši žádost za účelem uzavření smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO)
Naše zákonná povinnost, např. v souvislosti s účetnictvím (čl. 6 odst. 1 písm. c) RODO)
Smlouva o poskytování služeb nebo úkony učiněné na vaši žádost za účelem jejího uzavření (čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO).
Náš oprávněný zájem na zpracování vašich údajů za účelem zjištění, uplatnění nebo obhajoby případných nároků (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO).
Náš oprávněný zájem na provádění přímého marketingu (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO).
Náš oprávněný zájem na zpracování údajů pro analytické a statistické účely (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO)
Náš oprávněný zájem na provádění průzkumu spokojenosti zákazníků (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO).
Poskytování údajů:

Dobrovolné, ale v některých případech může být nezbytné pro uzavření smlouvy.
Důsledek neposkytnutí údajů:

V závislosti na účelu, pro který jsou údaje poskytovány:

nemožnost registrace v obchodě
Nemožnost využívat služeb obchodu.
Nemožnost nakupovat v Obchodě.
DOBA ZPRACOVÁNÍ
Vaše údaje budeme zpracovávat pouze po dobu, po kterou k tomu budeme mít právní základ, tj. do:

již nebudeme mít zákonnou povinnost vaše údaje zpracovávat
zanikne možnost vzniku, uplatnění nebo obhajoby případných nároků souvisejících se smlouvou uzavřenou prostřednictvím Obchodu ze strany smluvních stran
bude přijata vaše námitka proti zpracování vašich osobních údajů - pokud byl základem pro zpracování vašich údajů oprávněný zájem správce nebo pokud byly údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu
- podle toho, co je v daném případě použitelné a co nastane nejpozději.

ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ
Při zpracování vašich osobních údajů uplatňujeme organizační a technická opatření v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně použití šifrování spojení pomocí certifikátu SSL.

VAŠE PRÁVA
Máte právo požadovat:

přístup ke svým osobním údajům,
opravu,
vymazání,
omezení zpracování,
požadovat předání svých údajů jinému správci,
A také:

kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich údajů:
z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení RODO (tj. na základě oprávněných zájmů správce),
pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, v rozsahu, v jakém zpracování souvisí s tímto přímým marketingem.
Pokud si přejete uplatnit svá práva, kontaktujte nás.

Pokud se domníváte, že jsou vaše údaje zpracovávány protiprávně, můžete podat stížnost u dozorového úřadu.

 

COOKIES
Náš obchod, stejně jako většina webových stránek, používá tzv. soubory cookie. Jedná se o soubory:

jsou uloženy v paměti vašeho zařízení (počítače, telefonu atd.).
umožňují vám mimo jiné používat všechny funkce obchodu
nemění nastavení vašeho zařízení
Pomocí příslušných možností vašeho prohlížeče můžete kdykoli

vymazat soubory cookie
zablokovat budoucí používání souborů cookie
V tomto Obchodě se soubory cookie používají k:

zapamatování informací o vaší relaci
statistické
marketingové
poskytování funkcí obchodu
Chcete-li zjistit, jak spravovat soubory cookie, včetně toho, jak je zakázat ve svém prohlížeči, můžete nahlédnout do souboru nápovědy svého prohlížeče. Tyto informace najdete stisknutím klávesy F1 v prohlížeči. Kromě toho najdete příslušné tipy na následujících stránkách v závislosti na používaném prohlížeči:

Firefox
Chrome
Safari
Internet Explorer / Microsoft Edge
Další informace o souborech cookie najdete na Wikipedii.

EXTERNÍ SLUŽBY / PŘÍJEMCI DAT
Využíváme externí strany, kterým mohou být vaše údaje předávány. Níže je uveden seznam možných příjemců vašich údajů:

poskytovatel softwaru potřebného k provozu internetového obchodu
Poskytovatel doručovacích služeb
Poskytovatel platebních služeb
účetní kancelář
příslušné orgány veřejné moci v rozsahu, v jakém je správce povinen jim údaje zpřístupnit
KONTAKT SE SPRÁVCEM
Chcete uplatnit svá práva týkající se vašich osobních údajů?

Nebo se jen chcete zeptat na něco, co souvisí s našimi Zásadami ochrany osobních údajů?

Napište na adresu:
biuro@serwisbudowy.pl

nahoru
Shop is in view mode
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper Premium